sjena

Vijesti


Upozorenje na toplinske valove

Ukoliko je u tablici upozorenja na toplinske valove Vaše klimatko područje označeno ŽUTO, NARANČASTO ILI CRVENO pratite naputke za zaštitu od vrućina na poveznici ... detaljnije

shad
ziherKategorizacija objekatashad

Edukativni materijal za tečaj higijenskog minimuma

U prilogu možete pronaći edukativne materijale za polaznike tečajeva za stjecanje znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba za osnovni i prošireni program, sukladno Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog z... detaljnije


ziherTečaj osnovni program
ziherTečaj prošireni programshad

Mobilna aplikacija rak vrata maternice

Hrvatski zavod za javno zdravstvo dao je izraditi mobilnu aplikaciju RVM (rak vrata maternice) s ciljem edukacije žena o raku vrata maternice i prevenciji istog.


Mobilna aplikacija sadrži informativne i edukativne tekstove, menstrualni... detaljnije

shadshad
ziherPreporuke za zaštitu od hladnoćeshad
shad
NATRAG