Odjeli - Epidemiologija

Odsjek za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Opis poslova:
  • izrada prijedloga godišnjeg programa mjera DDD za gradove i općine Krapinsko-zagorske županije
  • stručni nadzor nad provedbom DDD na području Županije
voditelj: dr. med. Ivan Lipovac, spec. epidemiolog, mob. 091 510 31 65