Ivana Gorana Kovačića 1, Zlatar, Telefon: 049-467-152, Fax: 049-467-1521
Treba Vam flash player

Zdravstvena ekologija

Ispitivanje voda za piće, rekreaciju i rehabilitaciju

Analizom voda za piće utvrđuje se usklađenost sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08), te Pravilnikom o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (NN 73/07). Analizom bazenskih voda ocjenjuje se kakvoća bazenskih voda prema Odluci o uvjetima kojima moraju udovoljavati bazenske vode.
Laboratorij vrši uslugu ispitivanja uzoraka:
 • Vode iz javnih i lokalnih vodovoda (temeljem ugovora, monitoringa i na zahtjev)
 • Vode iz individualnih objekata građana (na zahtjev i osobno dostavljeni)
 • Vode iz novih i adaptiranih objekata radi uporabne dozvole (atest)
 • Vode na izvorištu
 • Vode za dijalizu
 • Bazenskih voda (za rekreaciju i rehabilitaciju)
Ispitivanja se vrše na fizikalno-kemijske i mikrobiološke pokazatelje

Fizikalno-kemijski pokazatelji:
Aluminij Amonijak Arsen
Boja Bakar Cijanidi
Cink Detergenti anionski Elektrovodljivost
Fenoli Fluoridi Fosfati
Isparni ostatak Karbonatna tvrdoća Kadmij
Kalcij Kalij Kalcijeva tvrdoća
Kloridi Klor-slobodni Klor-vezani
Krom Magnezij Magnezijeva tvrdoća
Mangan Mineralna ulja Miris
Mutnoća Natrij Nekarbonatna tvrdoća
Nikal Nitrati Nitriti
Okus Olovo Organoklorni pesticidi
pH vrijednost Redox potencijal Selen
Sulfati Temperatura Trihalometani
Ukupna tvrdoća Utrošak KMnO4 Željezo
Živa


Mikrobiološki pokazatelji

Ukupni koliformi
Escherichia coli
Enterokoki
Aerobne bakterije na 37°C
Aerobne bakterije na 22°C
Pseudomonas aeruginosa
Clostridium perfringens
Salmonella spp.
Shigella spp

Narudžba usluga
Zahtjevi za analizu primaju se osobno ili na telefon 502-177 te narudžbenicom na fax 502-178. U narudžbenici je potrebno navesti: osnovne podatke tražitelja (naziv, adresa, matični broj), koja analiza se traži, broj uzoraka, na kojoj lokaciji, te ime i broj telefona osobe za kontakt.
Uzorak vode iz bunara ili vodovoda može se dostaviti i osobno. Prethodno je potrebno u laboratoriju preuzeti sterilne boce za uzorkovanje i uputu za uzorkovanje

Uputa za uzorkovanje vode iz slavine:
 • Prije ispiranja i uzorkovanja sa slavine je potrebno ukloniti sve nastavke (mrežice, gumeno crijevo i sl.)
 • Pustiti vodu iz slavine da teče 3 minute
 • Zatvoriti slavinu
 • Upaljačem oprezno spaliti otvor slavine
 • Otvoriti slavinu
 • Natočiti vodu u propisanu ambalažu koja se preuzima u Službi za zdravstvenu ekologiju, I.G. Kovačića 1, Zlatar
 • Prilikom punjenja boce potrebno je rukovati na način da se spriječi sekundarno onečišćenje boce, poklopca i slavine (ne dirati rukama grlo boce, unutrašnji dio poklopca i otvor slavine
 • Bocu treba puniti izravno, na način da se boca postavi neposredno ispod izljevnog mjesta
 • Uzorak je potrebno dostaviti čim prije, a najkasnije u roku od 6 sati od uzorkovanja.
Analitičko izvješće izdaje se najranije za 3 dana od dana uzorkovanja ili dostave uzorka.

Kontakt (Show Details...)
Služba za zdravstvenu ekologiju
I.G. Kovačića 1, 49250 Zlatar
Tel. 467-152 / kućni 107 (kemijske analize) i 109 (mikrobiološke analize)
Fax 049/ 502-178