Ivana Gorana Kovačića 1, Zlatar, Telefon: 049-467-152, Fax: 049-467-1521
Treba Vam flash player

Mikrobiologija

Mikrobiološki laboratorij, stacioniran u Zaboku, obrađuje uzorke za preventivne i kurativne potrebe. Korisnici laboratorijskih usluga su:
  • ordinacije opće medicine
  • poliklinike
  • stacionarne zdravstvene ustanove
U mikrobiološkom laboratoriju se obavljaju slijedeće pretrage:
  • pretraga stolice na Salmonele i Šigele
  • pretraga stolice na Campylobacter
  • pretraga stolice na Rotavirus
  • pretraga stolice na Adenovirus
  • pretraga stolice na Yersinia ent.
  • bakteriološka pretraga urina ( broj klica i antibiogram )
  • bakteriološka pretraga iskašljaja ( izuzev TBC )
  • bakteriološka pretraga obriska očne spojnice
  • bakteriološka pretraga obriska uha ( zvukovoda )
  • bakteriološka pretraga upalnih procesa kože
  • bakteriološka pretraga obriska rane
  • bakteriološka pretraga obriska ždrijela ili nosa
  • bakteriološka pretraga obriska ždrijela na BHS
  • serološka identifikacija streptokoka
  • bakteriološka pretraga obriska uretre, vagine i cerviksa uterusa
  • bakteriološka pretraga ejakulata
  • bakteriološka pretraga punktata
  • hemokulture (aerobno i anaerobno )
  • bakteriološka pretraga na anaerobne bakterije
  • parasitološke pretrage stolice:
    • mikroskopski pregled nativnog preparata
    • mikropski pregled preparata obojenog Lugolovom otopinom
    • mikroskopski pregled nakon metode koncentracije
    • mikroskopski pregled perianalnog celofanskog otiska
  • serološke pretrage za:
    • hepatitis A
    • hepatitis B
    • hepatitis C
    • HIV
Kontakti (Show Details...)
Radno vrijeme: 7 - 15h
Uzimanje uzoraka: 7 - 9.15h
Izdavanje nalaza: 12 - 14 h
Telefon: 049 / 221 - 596