Ivana Gorana Kovačića 1, Zlatar, Telefon: 049-467-152, Fax: 049-467-1521
Treba Vam flash player

Zdravstvena ekologija

Služba za zdravstvenu ekologiju prati, analizira i ocjenjuje utjecaj hrane i okoliša na zdravstveno stanje stanovništva s ciljem unapređenja zdravlja ljudi i očuvanja okoliša. Organizacijski je podijeljena na odjel sanitarne kemije i odjel sanitarne mikrobiologije koji svoju djelatnost provode putem slijedećih ispitivanja: U Službi je stalno zaposleno 11 djelatnika. Djelatnici su stručnjaci iz svog područja rada, te su osposobljeni za rad na način koji naručitelju garantira zaštitu podataka i visoku pouzdanost u točnost rezultata ispitivanja.

Djelatnici

Božena Marković,dipl.ing.
Voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju
Voditelj Odjela za kemiju

Ružica Cipriš, dr.med., spec. mikrobiologije
Zamjenik voditelja Službe
Voditelj Odjela za mikrobiologiju

Irena Petrić, dipl.ing. preh.teh.
Tehnički voditelj ispitivanja voda za piće
Ispitivanje namirnica

Srebrenka Škrobot, dipl.ing. kemije
Ispitivanje voda za piće
Ispitivanje namirnica

Dijana Graovac, dipl.kem.ing.(zamjena za porodiljni)
Ispitivanje otpadnih, površinskih i podzemnih voda
Ispitivanje predmeta opće uporabe

Brigita Slivonja, dipl.ing. preh. teh.(zamjena za porodiljni)
Ispitivanje voda

Biserka Petrovečki, med. lab. ing.

Marina Petrić, sanit.ing.
Davorka Futivić, sanit.ing.
Davor Delija, sanit.ing
Davorka Šoštarić, kem. teh.
Diana Bezak, kem. teh.
Mirjana Mikuš, sanit. teh.
Anica Mesar, lab. teh. (zamjena za porodiljni)

Sva ispitivanja provode se temeljem ovlasti koje je Služba dobila od nadležnih tijela:
  • Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske za osnovnu i specijaliziranu djelatnost zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe.
  • Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva za obavljanje ispitivanja otpadnih i površinskih voda.
Od 18.07.2008. Služba za zdravstvenu ekologiju osposobljena je za ispitivanje određenih fizikalno-kemijskih svojstava voda za piće prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (Potvrda o akreditaciji 1154/08).

Kontakt (Show Details...)
Služba za zdravstvenu ekologiju
I.G. Kovačića 1, 49250 Zlatar
Tel. 049 502-177
Fax 049 502-178