sjena

VijestiziherHladnoćashad

Pojava trbušnog tifusa

Ovdje možete naći poveznicu na obavijest Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano za pojavu trbušnog tifusa nakon alternativnog festivala u Italiji.


... detaljnije

shad
ziherSH.pdfshad

LETAK

U prilogu se nalazi letak sa slikama vezano za abortion pill "Mišju groznicu".

... detaljnije


ziherHEMORAGIJSKA VRUĆICA LETAK SA SLIKAMA.pdfshad

MIŠJA GROZNICA

U prilogu možete pročitati informacije vezano za aktualnu temu "Mišje groznice".

... detaljnije


ziherHEMORAGIJSKA VRUĆICA LETAK.pdfshadshad
shad
NATRAG