Vijesti

Savjetovalište za djecu i mlade20.4.2023.


Obavještavamo da u sklopu Odsjeka za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, uz djelatnost Centra za prevenciju ovisnosti, djeluje Savjetovalište za djecu i mlade te njihove roditelje/skrbnike. Savjetovalište nudi usluge individualnog savjetovanja, psihoedukacije i psihološke dijagnostike u sklopu savjetodavnog tretmana, a s ciljem ranog otkrivanja i prevencije teškoća u području mentalnog zdravlja. Radno vrijeme Savjetovališta je radnim danima: ponedjeljkom od 12 do 20 sati, od utorka do petka od 7 do 15 sati. Termin je potrebno dogovoriti pozivom na broj 099 494 5638 ili putem elektroničke pošte na adresu tamara.besenic@zzjzkzz.hr. Savjetovalište je smješteno je u Zaboku, Zivtov trg 3, u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije. Za sve postupke nije potrebna uputnica liječnika opće medicine.Objavljeno: 20.4.2023.


shadfoto