Odjeli - Školska medicina

Zaštita i promicanje zdravog okoliša

(kontinuirano)
  1. higijensko sanitarna kontrola škola i učeničkog doma
  2. nadzor nad školskom kuhinjom i prehranom učenika
    • svaki objekt barem jednom godišnje
    • školska kuhinja najmanje dva puta godišnje