Odjeli - Školska medicina

Sistematski i ostali preventivni programi

  1. sistematski pregled djeteta prije upisa u prvi razred osnovne škole (od 01.04 do 30.06.) u cilju utvrđivanja njegove psihofizičke sposobnosti, emocionalne zrelosti i otkrivanja određenih poteškoća koje bi ometale polazak u prvi razred osnovne škole. Savjetovanje roditelja u vezi prehrane, higijene, cijepljenja i pravilnog postupanja s djetetom kod pojave određenih školskih poteškoća.
  2. sistematski pregled u petom razredu osnovne škole (prosinac-ožujak), praćenje pravilnog rasta i razvoja djece, otkrivanje određenih bolesti i pravovremena intervencija. Upoznavanje djece sa nadolazećim pubertetskim promjenama. Otkrivanje čimbenika rizika bolesti.
  3. sistematski pregled i profesionalna orijentacija u osmom razredu osnovne škole (prosinac-ožujak),uvid u kompletno zdravstveno stanje djece tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Savjet i pomoć djeci kod odabira budućeg zanimanja.
  4. sistematski pregled u prvom razredu srednje škole (prosinac-ožujak).Upoznavanje djece sa mogućim problemima tijekom prvog razreda srednje škole(adaptacija na nove uvjete rada, na novi način učenja i na nove profesore).
  5. namjenski pregledi (pregled za sportska školska natjecanja, prije pohađanja škole za neplivače, škole u prirodi itd.).
  6. f) screeninzi(siječanj-ožujak)
    - III razred: vid na boje i na daljinu
    - VI razred : tjelesna visina i pregled kralježnice (zbog zamaha rasta u toj dobi često se javljaju bolesti kralježnice i ostalog lokomotornog sustava, izrazito je važna pravodobna dijagnostika i liječenje tih bolesti zbog mogućeg nastanka invalidnosti a kasnije i smanjenje radne sposobnosti).