Psihološka pomoć

HPK - Koronavirus i mentalno zdravlje (PDF)
Psihološki aspekti pojave koronavirusa
Preživjeti izolaciju nošenje sa simptomima koje nam donosi karantena
KORONAVIRUS I MENTALNO ZDRAVLJE: Psihološki aspekti, savjeti i preporuke