Odjeli - Socijalna medicina

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke – mamografski screening

Vlada Republike Hrvatske je 29. lipnja 2006. godine usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke - mamografski screening. Njegova provedba u Krapinsko-zagorskoj županiji počela je 2. 11. 2006. godine.

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor u žena, kako u svijetu tako i u nas. S 55 novih slučajeva raka dojke godišnje (stopa 75,3/100.000) i 25 smrtnih slučajeva (33/100.000), prema zadnjim raspoloživim podacima, rak dojke u Krapinsko-zagorskoj županiji je najčešći rak u žena po pojavnosti i po smrtnosti.
25% od ukupnog broja oboljelih žena od svih zloćudnih bolesti (231) čine žene oboljele od raka dojke
Usprkos napretku dijagnostike i terapije, to je najćešći pojedinačni uzrok smrti u žena u dobi od 35 do 69 godina.Poznati su čimbenici koji povećavaju rizik nastanka raka dojke. Ipak, spriječiti nastanak ovog raka nije moguće te ga je neophodno što ranije otkriti. Preko 90% bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza bolesti postavi u ranom (lokaliziranom) stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljenje u tom slučaju iznosi 97%. Stručna društva preporučuju mamografiju kao metodu za probir, koja je i osnovna metoda probira ovog Nacionalnog programa.

Mamografski screening (probir) je visoko kvalitetna metoda ranog otkrivanja raka dojke, jer je dokazano da redovita mamografska snimanja žena u dobi od 50 do 69 godina smanjuju smrtnost od raka dojke za 30% među ženama ove dobne skupine koje su bile podvrgnute redovitoj mamografiji (Međunarodna agencija za istraživanje raka Svjetske zdravstvene organizacije).
Mamografija je rendgensko snimanje dojki, koja bilježi promjene u dojci prosječno oko 2 godine ranije nego što se mogu napipati. Unatoč njenoj izuzetnoj vrijednosti i nezamjenjivosti u otkrivanju raka dojke važno je naglasiti da se mamografijom ne može prikazati 10-15% slučajeva raka dojki, posebice ukoliko se radi o dojkama s gustom žljezdanom strukturom.

CILJEVI PROGRAMA
Ciljevi programa (iz teksta Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Zagreb, lipanj 2006.) su:
  1. za 25% smanjiti mortalitet od raka dojke pet godina nakon početka provođenja programa;
  2. otkriti u što većem postotku rak dojke u početnom (lokaliziranom) stadiju u odnosu na uznapredovale stadije bolesti, i time smanjiti troškove vrlo skupog liječenja uznapredovalog stadija bolesti;
  3. poboljšati kvalitetu življenja bolesnica s rakom dojke.
Ciljna skupina su žene u dobi 50-69 godina. U našoj županiji, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, ovim probirom bit će obuhvaćeno oko 16.500 žena te dobi.

ORGANIZACIJA PROGRAMA NA ŽUPANIJSKOJ RAZINI
Županijski zavod za javno zdravstvo šalje pozive za mamografsko snimanje ženama na kućnu adresu s točno određenim terminom i lokacijom mamografske jedinice. U našoj županiji snimanje se obavlja u tri mamografske jedinice: Opća bolnica Zabok, SB Krapinske Toplice i. Poliklinika Medi rad u Zlataru (poliklinika se uključila u mamografski probir krajem kolovoza 2008.). U kuverti s pozivom žene dobivaju edukativnu brošuru, kupovnicu (umjesto uputnice) za mamografsko snimanje i anketni upitnik koji žena treba ispuniti.
Žene koje su već liječene zbog raka dojke ili su u tijeku liječenja ili u obradi zbog drugih bolesti dojke, žene koje su u zadnjoj godini dana obavile mamografsko snimanje, kao i žene koje se ne mogu odazvati pozivu iz ostalih zdravstvenih ili drugih razloga, poželjno je da se jave na besplatni i telefon u pozivu (0800 200 127) kako bi termine oslobodili drugim ženama.

PRAĆENJE I EVALUACIJA PROGRAMA
Na županijskoj razini Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije koordinira organizaciju, pozivanje žena, praćenje i evaluaciju programa (procese i ishode). Na državnoj razini praćenje i evaluaciju, temeljem izvješća županijskih zavoda, radi Hrvatski zavod za javno zdravstvo i izvještava Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Rak dojke je javno-zdravstveni problem i kao takvom se treba pristupati multidisciplinarno. Pozitivne snage koje su nam tijekom protekle dvije godine pomogle u provođenju Nacionalnog programa su zainteresiranost lokalne zajednice i jačanje inicijative, senzibiliziranje javnosti kroz medije i uključivanje udruga u aktivnosti. Financijsku potporu za provođenje programa dala je Krapinsko-zagorska županija.
Zaključak:
Rak dojke kao vodeći uzrok smrti iz grupe malignih bolesti u žena Krapinsko-zagorske županije svake godine odnosi dvadesetak života. Godišnje oko 50 žena sazna da boluje od raka dojke. U više od 50% žena do te spoznaje dođe kad je bolest već uznapredovala.
U protekle dvije godine u Krapinsko-zagorskoj županiji posvetilo se mnogo pažnje radu na prevenciji raka dojke. Provođenje Nacionalnog programa potaknulo je traženje novih načina suradnje, uključivanje i bolje povezivanje institucija i udruga u Županiji uz uvažavanje specifičnih potreba populacije seoskog područja.

Download: Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke - brošura