Odjeli - Epidemiologija

Epidemiologija

Epidemiologija je znanost koja proučava pojavu bolesti i poremećaja zdravlja u ljudskoj populaciji bez obzira na vrstu uzroka.
U praksi epidemiologija proučava čimbenike koji utječu na stanje zdravlja i bolesti u populaciji, proučava pojave i proširenosti bolesti u populaciji, definira zdravstvene probleme i određuje značaj za zdravstvenu službu i društvo u cjelini.
Na temelju prikupljenih podataka putem prijava od strane liječnika obiteljske medicine planira i provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih masovnih bolesti i oštećenja zdravlja. Osnovni zadatak praktične epidemiologije je i procjenjivanje i opravdanosti preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Kontakti

Higijensko-epidemiološki odjel djeluje u tri tima organiziranim u Zlataru, Zaboku i Krapini

Epidemiološki tim Zlatar
Telefon: 049 467 395, kućni 108
Fax: 049 502 480
E-mail: hes-zlatar@zzjzkzz.hr

dr. med. Ivan Lipovac, spec epidemiolog, voditelj Odjela,
pripravnost od 15. do kraja mjeseca, mob. 091 510 31 65
bacc. sanit. ing. Martina Pozaić
san. teh. Vlasta Gmaz

radno vrijeme od 07 – 15 sati
ambulanta Zlatar ponedjeljak i srijeda od 07-10.30 sati
ambulanta Oroslavje srijeda od 11:30 do 13 sati

Epidemiološki tim Zabok i cijepna stanica
Telefon: 049 221 643
Fax: 049 221 595
E-mail: hes-zabok@zzjzkzz.hr

dr. med. Gordana Popijač-Cesar, spec epidemiolog
pripravnost od 1-15. u mjesecu,.mob. 099 2455 545
dipl. san. ing. Damir Sinković,
struč. spec. ing. sec. Dragan Pavlović
bacc. med. tech. Blaženka Tikvenjak

radno vrijeme od 07-15 sati
ambulanta Zabok ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 07.00 - 11.00 sati, utorak od 07.00 - 09.00 sati
ambulanta Klanjec utorak od 10.30 - 11.30 sati

Epidemiološki tim Krapina
Telefon: 049 373 624
Fax: 049 371 213
E-mail: hes-krapina@zzjzkzz.hr

dr. med. Sanda Pandžić
dipl. sanit. ing. Anita Borošak Tadić
sanit. teh. Danijela Benko

radno vrijeme od 07-15 sati
ambulanta Krapina utorak i petak od 07.00 - 10.30 sati
ambulanta Pregrada četvrtak od 08.00 - 10.30 sati