Odjeli - Epidemiologija

Epidemiologija

Epidemiologija je znanost koja proučava pojavu bolesti i poremećaja zdravlja u ljudskoj populaciji bez obzira na vrstu uzroka.
U praksi epidemiologija proučava čimbenike koji utječu na stanje zdravlja i bolesti u populaciji, proučava pojave i proširenosti bolesti u populaciji, definira zdravstvene probleme i određuje značaj za zdravstvenu službu i društvo u cjelini.
Na temelju prikupljenih podataka putem prijava od strane liječnika obiteljske medicine planira i provodi mjere prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih masovnih bolesti i oštećenja zdravlja. Osnovni zadatak praktične epidemiologije je i procjenjivanje i opravdanosti preventivnih i protuepidemijskih mjera.

Kontakti

Higijensko-epidemiološki odjel djeluje u tri tima organiziranim u Zlataru, Zaboku i Krapini

Epidemiološki tim Zlatar
Telefon: 049 467 395, kućni 108
Fax: 049 502 480

dr. med. Ivan Lipovac, spec epidemiolog, voditelj Odjela,
pripravnost od 15. do kraja mjeseca, mob. 091 510 31 65
bacc. sanit. ing. Martina Pozaić
san. teh. Vlasta Gmaz

radno vrijeme od 07 – 15 sati
ambulanta Zlatar ponedjeljak i srijeda od 07-10.30 sati
ambulanta Oroslavje ponedjeljak i srijeda od 11.30-13 sati

Epidemiološki tim Zabok i cijepna stanica
Telefon: 049 221 643
Fax: 049 221 595

dr. med. Gordana Popijač-Cesar, spec epidemiolog
pripravnost od 1-15. u mjesecu,.mob. 099 2455 545
dipl. san. ing. Damir Sinković,
struč. spec. ing. sec. Dragan Pavlović
bacc. med. tech. Blaženka Tikvenjak

radno vrijeme od 07-15 sati
ambulanta Zabok ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 07.00 - 11.00 sati, utorak od 07.00 - 09.00 sati
ambulanta Klanjec utorak od 10.30 - 11.30 sati

Epidemiološki tim Krapina
Telefon: 049 373 624
Fax: 049 371 213

dr. med. Sanda Pandžić
dipl. sanit. ing. Anita Borošak Tadić
sanit. teh. Danijela Benko

radno vrijeme od 07-15 sati
ambulanta Krapina utorak i petak od 07.00 - 10.30 sati
ambulanta Pregrada četvrtak od 08.00 - 10.30 sati