Pristup informacijama - Ostvarivanje prava

Ostvarivanje pravaikona
11.2.2022.  Algoritam škole   
dividerikona
18.3.2020.  Zahtjev za dopunu/ispravak informacije   
dividerikona
27.9.2017.  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija   
dividerikona
27.9.2017.  Zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
27.9.2016.  Službenik za informiranje   
divider