Odjeli - Zdravstvena ekologija

Zdravstvena ekologija

Odjel obavlja sljedeće poslove:

* ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju
* ispitivanja kakvoće bazenskih voda
* ispitivanja kakvoće otpadnih, površinskih i podzemnih voda
* ispitivanja vode za potrebe hemodijalize
* ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe
* ispitivanja mikrobiološke čistoće površina u objektima pod sanitarnim nadzorom
* ispitivanja zraka u prostoru
* ispitivanja učinkovitosti sterilizacije
* uzorkovanja voda

Odjel ima ovlaštenja:

  • Ministarstva zdravstva kao službeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrošnju u svrhu službenih kontrola te ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u svrhu izdavanja uporabne dozvole građevina
  • Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti uzimanja i ispitivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda
  • Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratorij za obavljanje analiza hrane u svrhu službene kontrole

Zahtjevi za uzorkovanje i/ili analizu primaju se osobno, telefonskim pozivom, na fax ili putem elektroničke pošte.
Upute i boce za uzorke koje zahtjevatelj osobno dostavlja preuzimaju se u laboratoriju.

Adresa: Zivtov trg 3, 49210 Zabok

Kontakt:
Tel: 049 221 611
Fax: 049 221 790
E-mail:
ekologija.zzjz@inet.hr
ekologija-zzjz@kr.t-com.hr


Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7:00 -15:00 sati.