Pristup informacijama - Opći akti i odluke

Opći akti i odlukeikona
27.3.2019.  Izmjena Cjenika   
dividerikona
29.9.2017.  Poslovnik o radu Upravnog vijeća   
dividerikona
27.9.2017.  Cjenik   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura stvaranja ugovornih obveza   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura zaprimanja roba, radova i usluga   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja račun...   
dividerikona
27.9.2017.  Procedura naplate prihoda   
dividerikona
20.9.2017.  Statut Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske žup...   
dividerikona
23.6.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
divider