Odjeli - Epidemiologija

Epidemiologija zaraznih bolesti

Provodi: preventivne epidemiološke aktivnosti za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje klasičnih zaraznih bolesti koje su indikatori općeg komunalnog i zdravstvenog standarda prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Vođenje specifičnih kartoteka kliconoša (salmonele, trbušni tifus, nositelji HbsAg, HBV,HCV, HIV i TBC).

Pregled osoba koje podliježu periodičkom zdravstvenom pregledu (prosvjetni radnici, zdravstveni radnici, frizeri,pedikeri,kozmetičari i radnici koji rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica)- sanitarne iskaznice.

Zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji i prometu živežnih namirnica(tečaj higijenskog minimuma).

Kontrola kvalitete hrane i vode,epidemiološka služba uvodi HACCP odnosno pruža konzultantsko-edukacijske usluge identifikacije, vrednovanja i upravljanja opasnostima vezanima uz hranu.